Naše firma poskytuje speciální ochranní deratizaci, dezinsekci a dezinfekci   v Uherském Hradišti a celém Zlínskem kraji. Firma je držitelem osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu svých služeb a členem Sdružení pracovníků dezinfekce, dezinsekce a deratizace ČR a evropské konfederace CEPA.

Naše služby poskytujeme pro firmy, organizace a domácnosti v termínech stanoveném objednateli a to i ve dnech pracovního volna bez nároku na zvláštní příplatky. Pracujeme s přípravkami schválenými Ministerstvem zdravotnictví.

DERATIZACE - ničení hlodavců

je proces likvidace a regulace škodlivých hlodavců jako jsou potkany nebo myši. Zajištujeme všechny dostupné deratizační zásahy:

  • ochranný
  • ohniskový
  • bariérový
  • průběžný

Deratizační nástrahy kombinujeme dle prostředí a potřeby v různých formulacích (např.: granule, voskové bloky, kombinované nástrahy, odchytové pasti). Škody způsobené hlodavci jsou mnohostranné. Přímé materiálové škody způsobují konzumací a znečišťováním potravin močí a výkaly. Například potkan ročně spotřebuje 7-10 kg potravin a nepřímo znehodnotí 5 až 8 násobek tohoto množství. Jediná možnost jak snižovat počty hlodavců na území města je důsledná prevence a následná deratizace. Důležitá je spolupráce obyvatel na sídlištích, ve městě, na vesnici, bytových domů… při nahlašování výskytu nebo stop po hlodavcích kompetentním osobám nebo přímo nám.

Deratizace

DEZINSEKCE - ničení obtížného hmyzu

Dezinsekce

je soubor opatření vykonávaný chemickými, biologickými a fyzikálními metodami za účelem ničení škodlivých, epidemiologicky, hospodářsky závažných obtěžujících členovců. Zaměřuje se především na hmyz žijící v blízkosti lidí ( Šváb, Rus domácí, Blecha, Mravenec, Štěnice, Moucha atd.)

  • Dezinsekce obytných domů proti švábům, mravencům a štěnic
  • Dezinsekce půdních prostor při vyklizení holubího trusu
  • Hubení much, komárů, rybenek…

Naše služby vykonáváme diskrétně, profesionálně.

DEZINFEKCE - ničení choroboplodných mikroorganizmů

je soubor opatření vedoucích ke zničení mikroorganizmů pomocí fyzikálních, chemických nebo kombinovaných metod, které mají za cíl přerušit cestu nákazy od zdroje k vnímanému jedinci (člověk, domácí zvíře).

Provádí se v místech se zvýšenými nároky na čistotu z důvodu minimalizace nebo zamezení výskytu infekci (nemocnice, výroba potravin a léčiv a další místa).

Dezinfekce
error: Content is protected !!
Přejít nahoru